Společnost ATLAS Reality spolupracuje s právními experty v oblasti trhu s nemovitostmi. Naši právníci jsou dostatečně fundovaní ve specializaci, kterou pro konkrétní případ vyžadujete.
Ke každému klientovi přistupují individuálně.

Klientům zajistíme komplexní a profesionální právní servis:

  • smlouvy o převodech nemovitostí
  • kupní smlouvy, rezervační smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o výměně, smlouvy o prodeji podniku včetně ověření podpisů na těchto smlouvách a sepisu návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
  • smlouvy o smlouvě budoucí
  • dohody o zřízení věcných břemen
  • smlouvy o úschově (k zajištění kupní ceny)
  • smlouvy nájemní a podnájemní k bytům i nebytovým prostorům
  • právní poradenství týkající se veškerých právních vztahů ohledně nemovitostí s případnou návazností na jiná právní odvětví
  • znalecký posudek
  • veškeré úkony na příslušném katastrálním úřadu

Společnost ATLAS reality nabízí klientům nejen realitní služby, ale na základě dlouhodobých zkušeností i služby související s financováním nákupů nemovitostí a také s kompletním servisem zajišťujícím klientovi veškerý komfort při řešení jeho situace.