V jaké oblasti vykonáváte svojí činnost?
Bohužel musím zklamat každého, kdo nás požádá o pomoc s nemovitostí, která je dále než  30 minut jízdy autem od Prahy. Je ale možné udělat vyjímku v případě že okolnosti a nemovitost vyváží delší dobu přepravy.

Jaké si účtujete provize?
Pronájmy pro bydlení

Dlouhodobý residenční pronájem
V případě, zprostředkování smlouvy pro dlouhodobý pronájem si účtujeme provizi ve výši jednoho měsíčního nájmu + 21 % daň z přidané hodnoty (DPH) Dlouhodobým pronájmem rozumíme pronájem na dobu 1 roku a více. Provize je obvykle splatná při podpisu nájemní smlouvy.

Krátkodobý pronájem
Většina pronajímatelů hledá nájemníky na dlouhodobý pronájem, i když někteří z nich jsou ochotní pronajmou jejich nemovitost na krátkodobý pronájem což je doba mezi 3 měsíci a jedním rokem. Nájemné pro krátkodobé pronájmy je obvykle zvýšeno o 10 – 35 % v závislosti na délce pronájmu a dalších okolnostech. V případě že jsme požádáni vyhledat byt nebo dům na krátkodobý pronájem účtujeme si provizi ve výši 1/2 měsíčního nájmu.

Velmi krátkodobé pronájmy
Velmi krátkodobé pronájmy jsou v rozsahu od 3 dnů do 3 měsíců. Nájemní v případě velmi krátkodobého pronájmu zahrnuje naší provizi, která je nám placena pronajímatelem. Nabídka těchto velmi krátkodobých pronájmu v naší databázi není příliš obsáhlá, nicméně nabízíme pronájmy na tyto velmi krátká období také.
Pronájmy obchodních prostor
V případě pronájmu nebytových prostor (kanceláře, sklady, obchody, továrny) si účtujeme provizi ve výši jednoho měsíčního nájmu, kterou obvykle platí pronajímatel.

Prodeje
Provizi ze zprostředkování prodeje účtujeme prodávajícímu ve výši mezi 6 % až 2,0 % + DPH a její výše závisí na hodnotě nemovitosti.
Kdo platí při prodeji a koupi nemovitosti provizi realitní kanceláři ATLAS reality?
Jak je uvedeno výše provizi platí standardně prodávající. Provize při prodeji nemovitosti je odměnou realitní kanceláři za služby, které poskytuje prodávajícímu. Služby pro kupujícího - nalezení vhodné nemovitosti, prohlídky nemovitostí se zájemcem, vypracování rezervační a kupní smlouvy právním zástupcem ATLAS reality, právní úschova finančních prostředků pro kupujícího, služby hypotečního centra, zajištění návrhu vkladu do katastru nemovitostí a dohled nad zaplacením daně z převodu nemovitosti ze strany prodávajícího - to vše je ve společnosti ATLAS reality pro kupujícího zcela ZDARMA.

Proč nabízet nemovitost přes realitní kancelář?
Realitní kancelář má mnohem větší možnosti inzerce nemovitosti. Vede si většinou také databázi poptávajících klientů a tím zvyšuje šanci k nalezení případného zájemce. Realitní kancelář má rovněž přístup na speciální realitní servery, kde běžný občan není oprávněn zadávat vlastní nabídku.

Je lepší nabízet nemovitost pomocí jedné či více realitních kanceláří?
Vždy je lepší zadat prodej nebo pronájem své nemovitosti pouze jedné realitní kanceláři. V tomto případě má tato kancelář větší možnosti inzerce výhradně zadané nemovitosti a tím pádem také rychleji nalezne případného zájemce. Realitní kancelář rovněž věnuje těmto zakázkám větší pozornost oproti ostatním (nevýhradně zadaným). V případě, že zadáte nemovitost více realitním kancelářím, případného zájemce to spíše odradí. A to proto, že danou nemovitost najde v inzerci několikrát, s různým popisem a často i s různými cenami. Čím více realitních kanceláří nemovitost nabízí, tím spíše bude nabídka vypadat v očích zájemce jako zřejmě neprodejná - právě proto, že jí majitel nabízí v tolika realitních kancelářích.

Jak přesně probíhá proces prodeje a převodu nemovitosti na nového vlastníka?
1) Prodávající a realitní kancelář uzavírají dohodu o zprostředkování.
2) Je nalezen kupující pro prodávanou nemovitost
3) Kupující vyjádří svůj zájem o nemovitost podepsáním rezervační smlouvy. V realitní kanceláři složí rezervační zálohu (finanční úschova u právního zástupce realitní kanceláře)  - obvykle 3% z celkové ceny nemovitosti.
4) Oběma stranami podepsaná rezervační smlouva (smlouva o smlouvě budoucí) je závazkem, že strany podepíší kupní smlouvu. Lhůta, do kdy musí strany podepsat kupní smlouvu, je stanovena v rezervační smlouvě.
5) Před podepsáním kupní smlouvy, současně nebo těsně po ní je uzavřena depozitní smlouva, neboli smlouva, která pojednává o úschově peněz.  Určuje, zda budou finanční prostředky uschovány:
•    V notářské úschově
•    V advokátní úschově
•    Na vázaném účtu
•    V nebankovní úschově
6) Pokud nastane jakýkoliv problém s uzavřením obchodu na straně prodávajícího, rezervační záloha se kupujícímu vrací v plné výši. Pokud kupující nedodrží podmínky nabídky ke koupi, rezervační záloha propadá ve prospěch realitní kanceláře a prodávajícího. Pokud nastane problém s uzavřením obchodu na straně prodávajícího, i když byly realitní kanceláří splněny podmínky z dohody o zprostředkování, realitní kancelář má nárok na provizi za své služby.
7) Je podepsána kupní smlouva
8) Pokud kupující financuje transakci hypotékou a ručí kupovanou nebo jinou nemovitostí, nejprve se do  Katastru nemovitosti musí vložit předkupní a zástavní právo na danou nemovitost ve prospěch úvěrující banky.(Teprve poté, co je na katastru uvedeno předkupní a zástavní právo ve prospěch úvěrující banky, jsou bankou kupujícímu vydány finanční prostředky)
9) Na základě kupní smlouvy realitní makléř podá na Katastru nemovitostí Návrh na vklad kupujícího jako nového vlastníka. Katastr nemovitostí má na vložení nového majitele 60 dní.
10) Ve chvíli, kdy je nemovitost na katastru převedena na nového majitele, jsou puštěny finanční prostředky (z notářské úschovy, advokátní úschovy, vázaného účtu, nebankovní úschovy) ve prospěch prodávajícího.
Při této příležitosti se doporučuje zaplatit povinnou daň z nemovitosti, která činí 3% z kupní ceny nemovitosti (nebo odhadní ceny nemovitosti v závislosti na tom, která je vyšší).

Proč inzerujete některé byty, na které již byla složena rezervační záloha?
Skutečně inzerujeme některé byty, na než byla složena rezervace, do té doby, dokud není byt převeden do KN. Je to opatření, které slouží k ochraně majitele nemovitosti v případě, že katastr zamítne převod nebo zájemce nedostane hypotéku. Byty tedy inzerujeme, avšak neděláme prohlídky - tím si děláme databázi potenciálních zájemců o dany byt v případě, že nedojde k převodu.. V minulosti se stávalo, že majitel čekal několik měsíců na převod, ke kterému však nakonec nedošlo. Chápeme, že to může být pro některé klienty nepříjemné – proto máme bezplatnou linku, kde se klienti mohou informovat o aktuálním stavu nemovitosti. Dále máme v provozu poptávkový systém, který zasílá pouze aktuální nabídky nemovitostí, na které není složena rezervace.

Zaměstnáváte svého právníka nebo Vám smlouvy děla asistentka v kanceláři?
Ani jedno, ani druhé. Náš právník by mohl byt ovlivněný našimi zájmy a asistentka většinou nemá právní vzdělaní ani pojištění profesní odpovědnosti. Zvolily jsme zlatou, střední cestu. Spolupracujeme s externí advokátní kanceláři, která má pojištění profesní odpovědnosti a nezastává zájmy žádné strany, ale obchodního případu jako celku.

Chci stanovit nejlepší prodejní cenu. Jak mám postupovat?
Správná prodejní cena znamená nejlepší možnou reálně obchodovatelnou (tržní) cenu na trhu v danou dobu. Určení správné prodejní ceny není jednoduchá záležitost. Ani odborník za jistých okolností nemusí správně určit tržní cenu. Nemovitosti nejsou komodity, u kterých se dá určit cena na základě toho, že v blízkém okolí někdo prodal obdobnou nemovitost. Relativně dobře je možné určit prodejní cenu u bytů v panelových domech na sídlištích (kde existuje řada dalších obdobných bytů prodaných či nabízených). Podstatně složitější je situace například u domů, kde je každá nemovitost do velké míry specifická. Velmi pak záleží na zkušenostech makléře případně na jeho schopnostech obstarat si kvalitní podklady pro posouzení. Stanovení tržní ceny není průměrem cen nalezených nemovitostí na internetu! Taky není pravda, že ceny nemovitostí uváděné na internetu jsou i tržními cenami. Reálně realizované ceny při prodeji se většinou více či méně liší od cen nabídkových. Nemovitosti, které měly „správou“ cenu, zpravidla na internetu už nabízeny nejsou, protože byly prodány.

Mohu prodat nemovitost, i když ještě není splacený hypoteční úvěr a na nemovitosti tak vázne zástava banky? (Koupili jsme nemovitost na hypotéku, tato nemovitost je tedy zatížená na základě této hypotéky zástavou. Nyní máme finanční potíže a z toho důvodu uvažujeme o prodeji. Můžeme nemovitost prodat, když na ní vázne zástava ve prospěch banky?)
Ano, to je dnes celkem standartní situace. Nemovitost na hypotéku si už vice než 10 let pořizuje většina kupujících. Nemovitost s hypotékou lze prodat a hypotéku převést na kupujícícho, (se souhlasem dotyčné banky), případně je možné hypoteční úvěr předčasně vyplatit. Důležité je zjistit, jaké možnosti umožňuje Vaše hypoteční smlouva.
• je tedy nutné kontaktovat vaší banku, a vyžádat si aktuální výši závazku z nesplaceného úvěru (hypotéky) k datu předpokládaného prodeje a souhlasu s předčastným splacením hypotečního úvěru.
• Stanovisko banky by mělo obsahovat i potvrzení, že po uhrazení závazku z úvěru dojde k výmazu zástavního práva.
• UPOZORNĚNÍ Pokud nebude prodej uskutečněn na konci sjednaného úrokového období(období fixace hypotéky), bude po Vás v tomto případě banka také zřejmě požadovat penále za předčasné ukončení respektive splacení hypotéky.

Kdo hradí daň z nabytí nemovitých věcí?
Dle platného zákona je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí převodce (prodávající), nedohodnou-li se strany jinak. To znamená, že pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, hradí tuto daň vždy prodávající. I nadále však platí, že nabyvatel (kupující) je v tomto případě ručitelem platby daně. Tuto situaci obvykle smluvně řešíme institutem úschovy příslušné části kupní ceny a úhrady předpokládané daně z nabytí nemovitosti přímo z úschovy.
Konečná daň z nabytí nemovitosti je ve výši 4% ze sjednané ceny nebo z vyšší zjištěné ceny vyměřené přímo příslušným finančním úřadem ve výši tří čtvrtin ceny místně obvyklé ceny, nebo dle znaleckého posudku.
Oproti původní právní úpravě nový zákon výrazně omezuje povinnost předkládat pro stanovení základu daně znalecké posudky. Znalecký posudek není vyžadován například při převodech nemovitostí určených k bydlení, rekreaci, garáží apod., zatímco při převodech nemovitostí, které jsou součástí obchodního majetku je povinnost předložení znaleckého posudku zachována. Daň je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání, tj. do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

V jakých oblastech nejraději žijí cizinci?
Ve většině případů jsou našimi klienty - cizinci rodiny s dětmi. Většina rodičů hledá bydlení v blízkosti škol nebo v oblasti kde je dobré spojení MHD do školy. Většina škol pro cizince je na Praze 6, 4 a 5.

Může nabývat nemovitost cizinec a právnická osoba?
Ano, může. Dle mezinárodně platných smluv mohou cizinci nabývat nemovitosti určené k bydlení v ČR bez omezení. Právnické osoby mohou nabývat nemovitosti v ČR v případě, že zde mají sídlo.

Co je „Společenství vlastníků jednotek“ a jak a proč vzniká?
Společenství vlastníků jednotek je zvláštní typ právnické osoby, která  existuje v případě, že v budově je nejméně pět jednotek nejméně tří různých vlastníků. Vzniká v okamžiku, kdy je v budově s nejméně pěti jednotkami zapsán třetí různý vlastník.

Co dělat když mám spotřebič z USA, který pracuje jen na 120 V?
Pokud chcete pracovat v České republice s elektronikou zakoupenou v USA máte možnost si zakoupit měnič, AC - AC měnič nebo transformátor v prodejně firmy Maňák elektro Louka, tel. 518 329 058, mobil 605 944 445, PSČ 696 76, Louka nad Veličkou, Louka č. 31, otevírací doba pondělí - pátek  8.00-17.30, sobota: 8.00-11.00